Representative publications

Representative Publication

Spatially resolved proteomics via tissue expansion

Lu Li#, Cuiji Sun#, Yaoting Sun#, Zhen Dong#, Runxin Wu, Xiaoting Sun, Hanbin Zhang, Wenhao Jiang, Yan Zhou, Xufeng Cen, Shang Cai, Hongguang Xia, Yi Zhu, Tiannan Guo* & Kiryl D. Piatkevich*

Nature Communications. 2022 Nov 30;13(1):7242. doi: 10.1038/s41467-022-34824-2. PMID: 36450705.

Representative Publication

Artificial intelligence defines protein-based classification of thyroid nodules

Yaoting Sun#, Sathiyamoorthy Selvarajan#, Zelin Zang#, Wei Liu#, Yi Zhu#, Hao Zhang#, Wanyuan Chen, Hao Chen, Lu Li, Xue Cai, Huanhuan Gao, Zhicheng Wu, Yongfu Zhao, Lirong Chen, Xiaodong Teng, Sangeeta Mantoo, Tony Kiat-Hon Lim, Bhuvaneswari Hariraman, Serene Yeow, Syed Muhammad Fahmy bin Syed Abdillah, Sze Sing Lee, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Tiansheng Zhu, Yifan Hu, Zhen Dong, Weigang Ge, Qi Xiao, Weibin Wang, Guangzhi Wang, Junhong Xiao, Yi He, Zhihong Wang, Wei Sun, Yuan Qin, Jiang Zhu, Xu Zheng, Linyan Wang, Xi Zheng, Kailun Xu, Yingkuan Shao, Shu Zheng, Kexin Liu, Ruedi Aebersold, Haixia Guan, Xiaohong Wu, Dingcun Luo, Wen Tian, Stan Z. Li*, Oi Lian Kon*, N. Gopalakrishna Iyer*, Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022 Sep 6;8(1):85. doi: 10.1038/s41421-022-00442-x. Erratum in: Cell Discov. 2022 Sep 30;8(1):100. PMID: 36068205.

Representative Publication

Multi-organ Proteomic Landscape of COVID-19 Autopsies

Xiu Nie#, Liujia Qian#, Rui Sun#, Bo Huang#, Xiaochuan Dong#, Qi Xiao#, Qiushi Zhang#, Tian Lu, Liang Yue, Shuo Chen, Xiang Li, Yaoting Sun, Li Lu, Luang Xu, Li Yan, Ming Yang, Zhangzhi Xue, Shuang Liang, Xuan Ding, Chunhui Yuan, Li Peng, Wei Liu, Xiao Yi, Mengge Lyu, Guixiang Xiao, Xia Xu, Weigang Ge, Jiale He, Jun Fan, Junhua Wu, Meng Luo, Xiaona Chang, Huaxiong Pan, Xue Cai, Junjie Zhou, Jing Yu, Huanhuan Gao, Mingxing Xie, Sihua Wang, Guan Ruan, Hao Chen, Hua Su, Heng Mei, Danju Luo, Dashi Zhao, Fei Xu, Yan Li, Yi Zhu*, Jiahong Xia*, Yu Hu*, Tiannan Guo*.

Cell. 2021 Feb.184(3): 775-791.e14. doi: 10.1016/j.cell.2021.01.004. PMID: 33503446.

Representative Publication

Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient Sera

Bo Shen #, Xiao Yi #, Yaoting Sun #, Xiaojie Bi #, Juping Du #, Chao Zhang #, Sheng Quan #, Fangfei Zhang, Rui Sun, Liujia Qian, Weigang Ge, Wei Liu, Shuang Liang, Hao Chen, Ying Zhang, Jun Li, Jiaqin Xu, Zebao He, Baofu Chen, Jing Wang, Haixi Yan, Yufen Zheng, Donglian Wang, Jiansheng Zhu, Ziqing Kong, Zhouyang Kang, Xiao Liang, Xuan Ding, Guan Ruan, Nan Xiang, Xue Cai, Huanhuan Gao, Lu Li, Sainan Li, Qi Xiao, Tian Lu, Yi Zhu*, Huafen Liu*, Haixiao Chen*, Tiannan Guo*.

Cell. 2020 Jul 9;182(1):59-72.e15. doi: 10.1016/j.cell.2020.05.032. PMID: 32492406.

More publications

37 Representative Publication

High-throughput Proteomic analysis of FFPE tissue samples facilitates tumor stratification

Yi Zhu#, Tobias Weiss#, Qiushi Zhang, Rui Sun, Bo Wang, Xiao Yi, Zhicheng Wu, Huanhuan Gao, Xue Cai, Guan Ruan, Tiansheng Zhu, Chao Xu, Sai Lou, Xiaoyan Yu, Ludovic Gillet, Peter Blattmann, Karim Saba, Christian D. Fankhauser, Michael B. Schmid, Dorothea Rutishauser, Jelena Ljubicic, Ailsa Christiansen, Christine Fritz, Niels J. Rupp, Cedric Poyet, Elisabeth Rushing, Michael Weller, Patrick Roth, Eugenia Haralambieva, Silvia Hofer, Chen Chen, Wolfram Jochum, Xiaofei Gao, Lirong Chen, Qing Zhong, Peter J. Wild*, Ruedi Aebersold*, Tiannan Guo*.

Molecular Oncology. 2019 Sep;13(11): 2305-2328. doi: 10.1002/1878-0261.12570. PMID: 31495056.

35

Comparative analysis of mRNA degradation and protein degradation in 68 pairs of adjacent prostate tissue samples indicates high stability of proteins

Wenguang Shao#, Tiannan Guo#*, Nora C Toussaint, Peng Xue, Ulrich Wagner, Li Li, Konstantina Charmpi, Yi Zhu, Jianmin Wu, Maria Buljan, Rui Sun, Dorothea Rutishauser, Thomas Hermanns, Christian Daniel Fankhauser, Cedric Poyet, Jelena Ljubicic, Niels Rupp, Jan H. Rüschoff, Qing Zhong, Andreas Beyer, Jaifu Ji, Ben C. Collins, Yansheng Liu, Gunnar Rätsch, Peter J. Wild*, Ruedi Aebersold*.

Nature Communications. 2019 Jun 7;10(1):2524. doi: 10.1038/s41467-019-10513-5. PMID: 31175306.

34

In-depth Serum Proteomics Reveals Biomarkers of Psoriasis Severity and Response to Traditional Chinese Medicine

Meng Xu#, Jingwen Deng#, Kaikun Xu#, Tiansheng Zhu#, Ling Han, Yuhong Yan, Danni Yao, Hao Deng, Dan Wang, Yaoting Sun, Cheng Chang, Xiaomei Zhang, Jiayu Dai, Liang Yue, Qiushi Zhang, Xue Cai, Yi Zhu, Hu Duan, Yuan Liu, Dong Li, Yunping Zhu, Timothy R. D. J. Radstake, Deepak M.W. Balak, Danke Xu*, Tiannan Guo*, Chuanjian Lu* and Xiaobo Yu*.

Theranostics. 2019 Apr 13;9(9):2475-2488. doi: 10.7150/thno.31144. PMID: 31131048.

26

TRIM24 is an oncogenic transcriptional activator in prostate cancer

Anna C. Groner, Laura Cato, Jonas de Tribolet-Hardy, Tiziano Bernasocchi, Hana Janouskova , Diana Melchers, René Houtman, Andrew C. B. Cato, Patrick Tschopp, Lei Gu, Andrea Corsinotti, Qing Zhong, Christian Fankhauser, Christine Fritz, Cédric Poyet, Ulrich Wagner, Tiannan Guo, Ruedi Aebersold, Levi A. Garraway, Peter J. Wild, Jean-Philippe Theurillat*, Myles Brown*.

Cancer Cell. 2016 Jun 13;29(6):846-858. doi: 10.1016/j.ccell.2016.04.012. PMID: 27238081.

24

Image-based computational quantification and visualization of genetic alterations and tumour heterogeneity

Qing Zhong#, Jan H Rüschoff#, Tiannan Guo, Maria Gabrani, Peter J Schüffler, Markus Rechsteiner, Yansheng Liu, Thomas J Fuchs, Niels J Rupp, Christian Fankhauser, Joachim M Buhmann, Sven Perner, Cédric Poyet, Miriam Blattner, Davide Soldini, Holger Moch, Mark A Rubin, Aurelia Noske, Josef Rüschoff, Michael C Haffner, Wolfram Jochum, Peter J Wild*.

Scientific Reports. 2016 Apr 7;6:24146. doi: 10.1038/srep24146. PMID: 27052161.

16

A repository of assays to quantify 10,000 human proteins by SWATH-MS

Rosenberger G#, Koh CC, Guo T, Röst HL, Kouvonen P, Collins BC, Heusel M, Liu Y, Caron E, Vichalkovski A, Faini M, Schubert OT, Faridi P, Ebhardt HA, Matondo M, Lam H, Bader SL, Campbell DS, Deutsch EW, Moritz RL, Tate S, Aebersold R*.

Scientific Data. 2014 Sep 16;1:140031. doi: 10.1038/sdata.2014.31. PMID: 25977788.