出版物

出版物

106

Proteomic-based stratification of intermediate-risk prostate cancer patients

Qing Zhong#, Sun Rui#, Adel T Aref#, Zainab Noor#, Asim Anees#, Yi Zhu, Natasha Lucas, Rebecca C Poulos, Mengge Lyu, Tiansheng Zhu, Bo Wang, Guo-Bo Chen, Yingrui Wang, Xuan Ding, Dorothea Rutishauser, Niels J. Rupp, Jan H Rueschoff, Cedric Poyet, Thomas Hermanns, Christian Fankhauser, Maria Rodriguez Martinez, Wenguang Shao, Marija Buljan, Janis Frederick Neumann, Andreas Beyer, Peter G Hains, Roger R Reddel, Phillip J Robinson, Ruedi Aebersold*, Tiannan Guo*, Peter J Wild*

bioRxiv. March 03, 2023. doi.org/10.1101/2023.03.03.530910.

105

Genome-wide genotype-serum proteome mapping provides insights into the cross ancestry differences in cardiometabolic disease susceptibility

Fengzhe Xu#, Evan Yi-Wen Yu#, Xue Cai#, Liang Yue#, Li-peng Jing#, Xinxiu Liang#, Yuanqing Fu, Zelei Miao, Min Yang, Menglei Shuai, Wanglong Gou, Congmei Xiao, Zhangzhi Xue, Yuting Xie, Sainan Li, Sha Lu, Meiqi Shi, Xuhong Wang, Wensheng Hu, Claudia Langenberg, Jian Yang, Yu-ming Chen*, Tiannan Guo* & Ju-Sheng Zheng*

Nature Communications. 2023.14: 896.

103

Proteomics Investigation of Diverse Serological Patterns in COVID-19

Xiao Liang#, Rui Sun, Jing Wang, Kai Zhou, Jun Li, Shiyong Chen, Mengge Lyu, Sainan Li, Zhangzhi Xue, Yingqiu Shi, Yuting Xie, Qiushi Zhang, Xiao Yi, Juan Pan, Donglian Wang, Jiaqin Xu, Hongguo Zhu, Guangjun Zhu, Jiansheng Zhu, Yi Zhu, Yufen Zheng*, Bo Shen*, and Tiannan Guo*

Mol Cell Proteomics. 2023.22(2): 100493.

101

Longitudinal proteomic investigation of COVID-19 vaccination

Yingrui Wang#, Qianru Zhu#, Rui Sun#, Xiao Yi#, Lingling Huang, Yifan Hu, Weigang Ge, Huanhuan Gao, Xinfu Ye, Yu Song, Li Shao, Yantao Li, Jie Li*, Tiannan Guo*, Junping Shi*

Protein & Cell. February 6, 2023. doi.org/10.1093/procel/pwad004.

100

DPHL v2: An updated and comprehensive DIA pan-human assay library for quantifying more than 14,000 proteins

Zhangzhi Xue#, Tiansheng Zhu#, Fangfei Zhang, Cheng Zhang, Nan Xiang, Liujia Qian, Xiao Yi, Yaoting Sun, Wei Liu, Xue Cai, Linyan Wang, Xizhe Dai, Liang Yue, Lu Li, Thang V. Pham, Sander R.Piersma, Qi Xiao, Meng Luo, Cong Lu, Jiang Zhu, Yongfu Zhao, Guangzhi Wang, Junhong Xiao, Tong Liu, Zhiyu Liu, Yi He, Qijun Wu,Tingting Gong, Jianqin Zhu, Zhiguo Zheng, Juan Ye, Yan Li , Connie R.Jimenez*, Jun A*, Tiannan Guo*

bioRxiv. January 8, 2023. doi.org/10.1101/2023.01.07.523067.

99

FAM3C in circulating tumor-derived extracellular vesicles promotes non-small cell lung cancer growth in secondary sites

Win Lwin Thuya#, Li Ren Kong#, Nicholas L. Syn#, Ling-Wen Ding#, Esther Sok Hwee Cheow, Regina Tong Xin Wong, Tingting Wang, Robby Miguel Wen-Jing Goh, Hongyan Song, Migara K. Jayasinghe, Minh TN Le, Jian Cheng Hu, Wei-Peng Yong, Soo-Chin Lee, Andrea Li-Ann Wong, Gautam Sethi, Huynh The Hung, Paul Chi-Lui Ho, Jean-Paul Thiery, Siu Kwan Sze, Tiannan Guo, Ross A. Soo, Henry Yang, Yaw Chyn Lim, Lingzhi Wang*, Boon-Cher Goh*

Theranostics. 2023.13(2): 621-638.

97

Spatially resolved proteomics via tissue expansion

Lu Li#, Cuiji Sun#, Yaoting Sun#, Zhen Dong#, Runxin Wu, Xiaoting Sun, Hanbin Zhang, Wenhao Jiang, Yan Zhou, Xufeng Cen, Shang Cai, Hongguang Xia, Yi Zhu, Tiannan Guo* & Kiryl D. Piatkevich*

Nature Communications. 2022.13: 7242.

95

The 2022 Report on the Human Proteome from the HUPO Human Proteome Project

Gilbert S. Omenn*, Lydie Lane, Christopher M. Overall, Charles Pineau, Nicolle H. Packer, Ileana M. Cristea, Cecilia Lindskog, Susan T. Weintraub, Sandra Orchard, Michael H. A. Roehrl, Edouard Nice, Siqi Liu, Nuno Bandeira, Yu-Ju Chen, Tiannan Guo, Ruedi Aebersold, Robert L. Moritz, and Eric W. Deutsch

Journal of Proteome Research. Publication Date:November 1, 2022. doi.org/10.1021/acs.jproteome.2c00498

94

Integrated proteogenomic characterization of medullary thyroid carcinoma

Xiao Shi#, Yaoting Sun#, Cenkai Shen#, Yan Zhang#, Rongliang Shi#, Fan Zhang#, Tian Liao#, Guojun Lv, Zhengcai Zhu, Lianghe Jiao, Peng Li, Tiansheng Xu,  Ning Qu, Naisi Huang, Jiaqian Hu, Tingting Zhang, Yanzi Gu, Guangqi Qin, Haixia Guan, Weilin Pu, Yuan Li, Xiang Geng, Yan Zhang, Tongzhen Chen, Shenglin Huang, Zhikang Zhang, Shuting Ge, Wu Wang, Weibo Xu, Pengcheng Yu, Zhongwu Lu, Yulong Wang, Liang Guo, Yu Wang*, Tiannan Guo*, Qinghai Ji* & Wenjun Wei*

Cell Discovery. 2022.8(1): 120.

89 Representative Publication

Artificial intelligence defines protein-based classification of thyroid nodules

Yaoting Sun#, Sathiyamoorthy Selvarajan#, Zelin Zang#, Wei Liu#, Yi Zhu#, Hao Zhang#, Wanyuan Chen, Hao Chen, Lu Li, Xue Cai, Huanhuan Gao, Zhicheng Wu, Yongfu Zhao, Lirong Chen, Xiaodong Teng, Sangeeta Mantoo, Tony Kiat-Hon Lim, Bhuvaneswari Hariraman, Serene Yeow, Syed Muhammad Fahmy bin Syed Abdillah, Sze Sing Lee, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Tiansheng Zhu, Yifan Hu, Zhen Dong, Weigang Ge, Qi Xiao, Weibin Wang, Guangzhi Wang, Junhong Xiao, Yi He, Zhihong Wang, Wei Sun, Yuan Qin, Jiang Zhu, Xu Zheng, Linyan Wang, Xi Zheng, Kailun Xu, Yingkuan Shao, Shu Zheng, Kexin Liu, Ruedi Aebersold, Haixia Guan, Xiaohong Wu, Dingcun Luo, Wen Tian, Stan Z. Li*, Oi Lian Kon*, N. Gopalakrishna Iyer*, Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022.8(1): 85.

86

Quantitative proteomic landscapes of primary and recurrent glioblastoma reveal a protumorigeneic role for FBXO2-dependent glioma-microenvironment interactions

Marcel Buehler#, Xiao Yi#, Weigang Ge, Peter Blattmann, Elisabeth Rushing, Guido Reifenberger, Joerg Felsberg, Charles Yeh, Jacob E. Corn, Luca Regli, Junyi Zhang, Ann Cloos,Vidhya Ravi, Benedikt Wiestler, Dieter Henrik Heiland, Ruedi Aebersold, Michael Weller, Tiannan Guo, Tobias Weiss*.

Neuro-Oncology. 2022. Accepted. 2022 Jul 8;noac169. doi: 10.1093/neuonc/noac169.

83

Enhanced inflammation and suppressed adaptive immunity in COVID-19 with prolonged RNA shedding

Shaohua Tang# , Rui Sun# , Weigang Ge# , Tingting Mao# , Liujia Qian# , Chongquan Huang# , Zhouyang Kang# , Qi Xiao , Meng Luo , Qiushi Zhang , Sainan Li , Hao Chen , Wei Liu , Bingjie Wang , Shufei Li , Xiaoling Lin , Xueqin Xu , Huanzheng Li , Lianpeng Wu , Jianyi Dai , Huanhuan Gao , Lu Li , Tian Lu , Xiao Liang , Xue Cai , Guan Ruan , Fei Xu , Yan Li , Yi Zhu* , Ziqing Kong*, Jianping Huang *, Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022.8(1): 70.

80

Molecular Subgroups of Intrahepatic Cholangiocarcinoma Discovered by Single-Cell RNA Sequencing-Assisted Multi-Omics Analysis

Xuanwen Bao#, Qiong Li#, Jinzhang Chen#, Diyu Chen#, Chanqi Ye#, Xiaomeng Dai, Yanfang Wang, Xin Li, Xiaoxiang Rong, Fei Cheng, Ming Jiang, Zheng Zhu, Yongfeng Ding, Rui Sun, Chuan Liu, Lingling Huang, Yuzhi Jin, Bin Li, Juan Lu, Wei Wu, Yixuan Guo, Wenguang Fu, Sarah Raye Langley, Vincent Tano, Weijia Fang, Tiannan Guo*, Jianpeng Sheng*, Peng Zhao*, and Jian Ruan*.

Cancer Immunology Research. 2022.10(7): 811-828.

73

Circulating proteome and progression of type 2 diabetes

Wanglong Gou#, Liang Yue#, Xinyi Tang#, Yanyan Wu#, Xue Cai#, Menglei Shuai, Zelei Miao, Yuanqing Fu, Hao Chen, Zengliang Jiang, Jiali Wang, Yunyi Tian, Congmei Xiao, Nan Xiang, Zhen Wu, Yuming Chen*, Tiannan Guo*, JuSheng Zheng*.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2022.107(6): 1616–1625.

67

Proteomics profiling of colorectal cancer progression identifies PLOD2 as a potential therapeutic target

Yingkuan Shao#, Kailun Xu#, Xi Zheng, Biting Zhou, Xiuli Zhang, Lin Wang, Yaoting Sun, Dan Li, Ting Chen, Jian Wang, Shaojun Yu, Lifeng Sun, Xiaoming Xu, Shaozhi Dai, Huanhuan Gao, Guan Ruan, Wei Liu, Xue Cai, Tiansheng Zhu, Lina Qi, Jiani Chen, Wangxiong Hu, Xingyue Weng, Yi Zhu, Xueping Xiang, Zhiyuan Hu, Jinfan Li, Lirong Chen, Jimin Shao*, Shu Zheng*, Tiannan Guo*.

Cancer Commun. 2022.42(2): 164-169.

63

Computational Optimization of Spectral Library Size Improves DIA-MS Proteome Coverage and Applications to 15 Tumors

Weigang Ge#, Xiao Liang #, Fangfei Zhang#, Yifan Hu#, Luang Xu, Nan Xiang, Rui Sun, Wei Liu, Zhangzhi Xue, Xiao Yi, Yaoting Sun, Bo Wang, Jiang Zhu, Cong Lu, Xiaolu Zhan, Lirong Chen, Yan Wu, Zhiguo Zheng, Wangang Gong, Qijun Wu, Jiekai Yu, Zhaoming Ye, Xiaodong Teng, Shiang Huang, Shu Zheng, Tong Liu*, Chunhui Yuan*, Tiannan Guo*.

Journal of Proteome Research. 2021.20(12): 5392-5401.

61 COVID-19 Research

Gut microbiota, inflammation, and molecular signatures of host response to infection

Wanglong Gou#, Yuanqing Fu#, Liang Yue#, Geng-dong Chen#, Xue Cai#, Menglei Shuai#, Fengzhe Xu#, Xiao Yi, Hao Chen, Yi Zhu, Mian-li Xiao, Zengliang Jiang, Zelei Miao, Congmei Xiao, Bo Shen, Xiaomai Wu, Haihong Zhao, Wenhua Ling, Jun Wang*, Yu-ming Chen*, Tiannan Guo*, Ju-Sheng Zheng*.

Journal of Genetics and Genomics. 2021.48(9): 792-802.