Huanhuan received Master degree in analytical chemistry from Zhejiang University of Technology (2015-2018). With in her Master program, she was engaged in rice heavy metal and plant proteomicsresearch at the China Rice Research Institute. She is interested in the applications of mass spectrometry. In 2022, she joined Guomics lab at Westlake University as a PhD candidate.

Representative Publications

1. Huanhuan Gao, Mingxue Chen, Xianqiao Hu, Shuangshuang Chai, Meiling Qin, Zhaoyun Cao. J Sep Sci. 2018; 41: 432– 439. https://doi.org/10.1002/jssc.201700756.
2. Huanhuan Gao, Fangfei Zhang, Shuang Liang, Qiushi Zhang, Mengge Lyu, Liujia Qian, Wei Liu, Weigang Ge, Chen Chen, Xiao Yi, Jiang Zhu, Cong Lu, Ping Sun, Kexin Liu, Yi Zhu, and Tiannan Guo. Journal of Proteome Research 2020 19 (5), 1982-1990. DOI: 10.1021/acs.jproteome.9b00790.
3. Huanhuan Gao, Youqi Liu, Vadim Demichev, Stephen Tate, Chen Chen, Jiang Zhu, Cong Lu, Markus Ralser, Tiannan Guo, and Yi Zhu. Journal of Proteome Research 2022 21 (7), 1686-1693. DOI: 10.1021/acs.jproteome.2c00078.